Kuntaliiton vuonna 2018 tekemän kyselyn mukaan vain noin 42 % vastanneista kunnista ilmoitti hyödyntävänsä sosiaalista mediaa. Eniten sosiaalista mediaa hyödynnettiin nuoriso-, kulttuuri-, kirjasto-, ja liikuntatoimissa. (Kuntaliitto 2018). Sosiaalista mediaa voidaan hyödyntää myös terveydenhuollossa, vaikkakin siinä on vielä paljon parantamisen varaa.

Sosiaalisen median tarjoamat mahdollisuudet terveydenhuollossa ovat mittavat ja joissain organisaatioissa niitä osataankin hyödyntää jo laajasti. Erilaiset terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät blogit ja sivustot ovat suosittuja mutta vaarana on myös, että aina sosiaalisen median kautta saatu tieto ei ole laadukasta, jolloin lähdekriittisyys jää kokonaan lukijan vastuulle.

Facebook ja Twitter ovat käytössä jo monissa terveyden ja hyvinvointialan organisaatioissa ja niissä voidaankin käydä ajankohtaista keskustelua asiantuntijoiden ja yleisön välillä, sekä vinkata uusimmista julkaisusta, tapahtumista ja muista ajankohtaisista terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä aiheista. Myös erilaiset käyttäjien perustamat ryhmät ja vertaistuki voivat lisätä yksilön terveyttä ja hyvinvointia ja auttaa verkostoitumisessa.  

Kuvapalvelu Instagramin hyödyntäminen terveydenhuollossa on nykyaikaa ja sitä tehdäänkin jo useissa organisaatioissa. Instagramissa voidaan jakaa kuvia ja antaa informaatiota, mainostaa ja markkinoida sekä sitä voidaan hyödyntää myös esimerkiksi uusien työntekijöiden rekrytoinnissa. Lähdekriittisyys on hyvä muistaa Instagramissakin, koska kuka vaan voi julkaista siellä mitä vaan tietoa, ilman minkäänlaista todenperäisyyttä.

Youtube on erinomainen kanava kun halutaan nauhoittaa esimerkiksi tapahtumia, luentoja tai esitellä vaikkapa organisaation toimintaa. Lisäksi YouTubea voidaan hyödyntää potilaiden ohjaamisessa mm. terveydenhuollossa. Tuoreilla äideillä on esimerkiksi mahdollisuus saada imetysohjausta YouTubista löytyvien opetusvideoiden avulla. Mainio esimerkki on myös Mehiläisen tarjoama Snäppiklinikka, joka tarjoaa ehkäisyneuvontaa Snäpchatissa.

Kuten huomata saattaa, sosiaalinen media tarjoaa lukemattomia erilaisia mahdollisuuksia, joita voidaan hyödyntää terveydenhuollossa. On kuitenkin erittäin tärkeää että sosiaalisen median käytössä huomioidaan tekijänoikeus- ja tietoturva-asiat. Sosiaalisessa mediassa anonyyminä pysyttely tai nimimerkin takana kirjoittaminen ei välttämättä toteudu suojauksista huolimatta. Potilassalaisuus on myös tärkeää muistaa, eikä lääkäri voi julkaista sosiaalisessa mediassa mitään sellaista informaatioita joissa potilas olisi tunnistettavissa.

Sosiaalinen media ei voi, eikä toivottavasti ikinä korvaakaan kokonaan kasvokkain annettua hoitoa ja ohjausta mutta se antaa kuitenkin merkittävästi lisää mahdollisuuksia jakaa terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää informaatiota. Fakta kuitenkin on että sosiaalinen media tavoittaa valtaosan väestöstämme vuoden jokaisena päivänän joten miksi emme hyödyntäisi sitä enemmän?

 

Päivi