torstai, 8. elokuu 2019

4# Loppujen lopuksi

Työskentelen sosiaali- ja terveysalalla ja näen että sosiaalisella medialla on vielä paljon annettavaa kentällemme. Tietyissä organisaatioissa sosiaalista mediaa on osattu hyödyntää jo varsin nerokkaasti mutta uskon että mahdollisuuksia olisi vielä vaikka mihin. Opiskelen terveyden edistämistä ja erityisesti sillä saralla sosiaalisen median hyödyntäminen on tulevaisuutta. Erilaiset pelit ja sovellukset sekä ihmisten kiinnostuminen terveyteen liittyvistä asioista ovat avainasemassa myös tulevaisuudessa.

Se mikä on positiivista, suhtautuminen sosiaalisen mediaan työvälineenä on muuttunut. Kun sosiaalista mediaa saatettiin aikaisemmin pitää vapaa-ajan hupina, on nykyään sen merkitys ja tuomat mahdollisuudet ymmärretty eri sukupolvien keskuudessa.

Sitä myöten kun sosiaalisen median kanavat ja käyttö lisääntyy, tuo se mukanaan myös kolikon kääntöpuolen. Eniten olen huolissani erityisesti viimeaikoina puhuttaneesta ilmiöstä: somekiusaamisesta. Kiusaaminen sosiaalisessa mediassa on yleistynyt ja kiusaamisen kohteeksi voi joutua lähes kuka tahansa. Nimimerkkien ja anonyymien profiilien takaa on helppoa huudella mielipiteitä ja törkeyksiä ilman että omat kasvot paljastuvat. Tällä ilmiöllä voi kuitenkin olla varsin ikäviä ja kauaskantoisia seurauksia kun aletaan miettimään kiusan kohteeksi joutuneita henkilöitä. Toivoisin että tulevaisuudessa satsattaisiin siihen että somekiusaamista pyrittäisiin ennalta ehkäisemään niin kouluissa kuin työpaikoilla. Monikaan ei varmasti ymmärrä sitä että netissä huutelu on aivan yhtä tuomittavaa ja rangaistavaa kun ihmisen solvaaminen kasvotusten.

Sosiaalisen median kanavat muuttuvat ja niitä tulee koko ajan lisää. On kuitenkin totta että ne suosituimmat kanavat (Facebook, Instagram, WhatsApp) pitävät pintansa edelleen ja saavat jatkuvasti lisää uusia käyttäjiä. Vaikka koen olevani ns. ajanhermolla, en osaa itsekkään käyttää uusimpia sosiaalisen median kanavia, tosin ehkä se johtuu myös kiinnostuksen puutteesta tai siitä ettei perheeseemme kuulu teini-ikäisiä lapsia.

Päivi

torstai, 13. kesäkuu 2019

2 c.) Sosiaalisen median pelisäännöt

Sosiaalinen median ja sen käyttö on arkipäivää ja erilaiset organisaatiot ja järjestöt ovatkin luoneet pelisääntöjä sen käyttämiselle.Kävin tutustumassa Suomen taitoluistelijaliiton sivuilla jossa on määritelty sosiaalisen median pelisäännöt. Liitto painottaa että lajia on tärkeää edustaa yhtä kunniakkaasti somessa kuin kaukalossakin. Ohjeet on tarkoitettu tukemaan erityisesti lapsia ja nuoria jotka käyttävät sosiaalista mediaa, hienoa! Niissä painotetaan kunniallista käytössä, kaikkien huomioon ottamista, totuuden mukaisuutta, käyttäjäasetuksiin perehtymistä ja esimerkiksi kriittisyyttä siihen mitä sosiaalisessa mediassa haluaa ja kannattaa muille jakaa.  

Työskentelen keskisuuressa organisaatiossa ja meille on myös laadittu pelisäännöt sosiaalisen median käytöstä. Kaikista tärkein sanoma on se, että muistamme edustavamme organisaatiota sosiaalisessa mediassa, mikäli olemme avoimesti kertoneet työpaikkamme. Asiallinen käytös, salassapitovelvollisuus, yksityisyyden kunnioittaminen ja yleinen järjen käyttö on niitä asioita joita ohjeistuksessamme painotetaan. Yleisesti ottaen organisaatiomme kuitenkin haluaa kannustaa työntekijöitä jakamaan, etsimään tietoa ja verkostoitumaan sosiaalisessa mediassa omalla persoonallisella tyylillään, kunhan pelisäännöt muistetaan pitää mielessä.  

Päivi

torstai, 13. kesäkuu 2019

2 b.) Digitaalinen identiteetti


Käytän sosiaalista mediaa päivittäin ja välillä onkin hyvä pysähtyä miettimään, miltä oma identiteettini somen silmin vaikuttaakaan. Käytössäni on Facebook ja Instagram, joita päivitän epäsäännöllisen säännöllisesti. Molemmat kanavat olen halunnut pitää yksityisinä eli julkaisuni voi nähdä ainoastaan minua seuraavat ihmiset jotka olen hyväksynyt ”kavereikseni”. Toki tiedostan että kuvat voivat levitä internetissä vaikka ne ovatkin ns. yksityisiä ja tämä onkin tärkeä asia tiedostaa, joka kerta ennen kuin sormi osoittaa ”julkaise” napille.

Googlen avulla en löytänyt mitään tietoa itsestäni. Harvinaisen tylsä tyyppi siis (mutta toisaalta hyvä niin.) Sosiaalinen media on nykypäivää ja moni meistä viettää siellä suuren osan päivästään, huolestuttavan suuren jos minulta kysytään. Samalla olen myös huolissani siitä, mitä sosiaalinen media tekee identiteetin rakentumiselle erityisesti nuorten keskuudessa. Some on pullollaan selfieitä ja filttereitä, jotka hämärtävät helposti sen mitä todellisuus oikeasti on. Sosiaalisessa mediassa saatu palaute on usein merkittävä osa identiteetin rakentumista erityisesti monella nuorella käyttäjällä. Tykkäämiset, kommentit ja huomionosoitukset ruokkivat oman identiteetin muodostumista ja vahvistavat minäkuvaa. Kolikolla on ikävä kyllä myös kääntöpuolensa, eikä itsensä tai oman elämänsä vertaaminen muiden kiillotettuihin elämään kovinkaan usein lisää terveyttä ja hyvinvointia, päinvastoin.  

Mielestäni julkisuuden henkilöllä on oikeus päättää itse siitä mitä tietoja haluaa sosiaalisessa mediassa itsestään paljastaa. On täysin ymmärrettävää jos julkisuuden henkilö haluaa olla ”vapaa-ajalla” ns. näkymättömissä ja näin ollen välttelee sosiaalista mediaa. Toisaalta sosiaalinen media on tärkeä markkinointikanava ja esimerkiksi osalle artisteista lähes välttämätön verkosto, jossa kohdata faneja ja markkinoida itseään.


Päivi


tiistai, 11. kesäkuu 2019

2 a.)

Sosiaalisen median palvelut tarjoavat mainion kanavan viestintään, verkostoitumiseen, palautteisiin vastaamiseen, osaamisen kehittämiseen ja vaikuttamiseen. Sosiaalinen media on parhaita kanavia kuunnella sekä käydä keskustelua erilaisten sidosryhmien kanssa. Tänä päivänä se on myös tärkeä osa organisaation imagoa ja henkilöbrändin rakentamista.

Tietosuoja

Tietosuojan näkökulmasta on tärkeää että käyttäjä tutustuu huolellisesti palveluiden käyttö- ja sopimusehtoihin. On tärkeää myös huomioida, että käyttää turvallisia ja vahvoja salasanoja ja eri sanoja eri palveluissa. Sosiaalisessa mediassa on syytä välttää antamasta liian henkilökohtaista tai yksityiskohtaista tietoa itsestään, tosin joskus siitä voi olla myös hyötyä työyhteisön kannalta. Tällainen tilanne on esimerkiksi kun halutaan tiedottaa jotain asiaa esimerkiksi työntekijöiden kesken; lomat, yhteystiedot jne.

Avoimuus ja läpinäkyvyys

Nyky-yhteiskunnassamme suositaan avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Avoimuus ja läpinäkyvyys lisäävät luottamusta kun taas salailu vähentää sitä. Läpinäkyvyys nähdään etuna kun mietitään esimerkiksi yrityksen markkinointia. On myös arvostettavaa että yritys on avoimesti ”sitä mitä on” koska tietojen pimittäminen ja asioiden peittely kostautuu ennemmin tai myöhemmin ja seuraukset voivat olla katalat…

Mahdolliset vahingot

Organisaatiosta ja sen toiminnasta keskustellaan verkossa, halusipa se si sitä tai ei. Kun aikaisemmin työpaikan sisällä tapahtuneita ristiriitoja käsiteltiin ”hiljaisuudessa”, nyt niitä käsitellään ja ruoditaan sosiaalisessa mediassa ja ajattelemattomatkin kommentit päätyvät satojen ellei tuhansienkin ihmisten silmille hetkessä. Tämä voi johtaa herkästi ”mustamaalamiseen” jolla voi olla ikävän kauaskantoiset seuraukset.

Jos henkilökohtaisten tietojen suojaamisesta ei huolehdi riittävästi, voivat seuraukset olla ikäviä. Varo siis antamasta liian henkilökohtaista tai yksityiskohtaista tietoa itsestäsi sillä palvelun tarjoaja voi hyödyntää profiiliin syötettäviä tietoja hyvinkin laajasti. Myös hämäräperäisiin linkkeihin on syytä suhtautua kriittisesti. Hyvä muistisääntö onkin; Jostarjous kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta, se todennäköisesti on sitä.

 

Päivi

keskiviikko, 29. toukokuu 2019

#1c.) Sosiaalisen median hyödyntäminen terveydenhuollossa

Kuntaliiton vuonna 2018 tekemän kyselyn mukaan vain noin 42 % vastanneista kunnista ilmoitti hyödyntävänsä sosiaalista mediaa. Eniten sosiaalista mediaa hyödynnettiin nuoriso-, kulttuuri-, kirjasto-, ja liikuntatoimissa. (Kuntaliitto 2018). Sosiaalista mediaa voidaan hyödyntää myös terveydenhuollossa, vaikkakin siinä on vielä paljon parantamisen varaa.

Sosiaalisen median tarjoamat mahdollisuudet terveydenhuollossa ovat mittavat ja joissain organisaatioissa niitä osataankin hyödyntää jo laajasti. Erilaiset terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät blogit ja sivustot ovat suosittuja mutta vaarana on myös, että aina sosiaalisen median kautta saatu tieto ei ole laadukasta, jolloin lähdekriittisyys jää kokonaan lukijan vastuulle.

Facebook ja Twitter ovat käytössä jo monissa terveyden ja hyvinvointialan organisaatioissa ja niissä voidaankin käydä ajankohtaista keskustelua asiantuntijoiden ja yleisön välillä, sekä vinkata uusimmista julkaisusta, tapahtumista ja muista ajankohtaisista terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä aiheista. Myös erilaiset käyttäjien perustamat ryhmät ja vertaistuki voivat lisätä yksilön terveyttä ja hyvinvointia ja auttaa verkostoitumisessa.  

Kuvapalvelu Instagramin hyödyntäminen terveydenhuollossa on nykyaikaa ja sitä tehdäänkin jo useissa organisaatioissa. Instagramissa voidaan jakaa kuvia ja antaa informaatiota, mainostaa ja markkinoida sekä sitä voidaan hyödyntää myös esimerkiksi uusien työntekijöiden rekrytoinnissa. Lähdekriittisyys on hyvä muistaa Instagramissakin, koska kuka vaan voi julkaista siellä mitä vaan tietoa, ilman minkäänlaista todenperäisyyttä.

Youtube on erinomainen kanava kun halutaan nauhoittaa esimerkiksi tapahtumia, luentoja tai esitellä vaikkapa organisaation toimintaa. Lisäksi YouTubea voidaan hyödyntää potilaiden ohjaamisessa mm. terveydenhuollossa. Tuoreilla äideillä on esimerkiksi mahdollisuus saada imetysohjausta YouTubista löytyvien opetusvideoiden avulla. Mainio esimerkki on myös Mehiläisen tarjoama Snäppiklinikka, joka tarjoaa ehkäisyneuvontaa Snäpchatissa.

Kuten huomata saattaa, sosiaalinen media tarjoaa lukemattomia erilaisia mahdollisuuksia, joita voidaan hyödyntää terveydenhuollossa. On kuitenkin erittäin tärkeää että sosiaalisen median käytössä huomioidaan tekijänoikeus- ja tietoturva-asiat. Sosiaalisessa mediassa anonyyminä pysyttely tai nimimerkin takana kirjoittaminen ei välttämättä toteudu suojauksista huolimatta. Potilassalaisuus on myös tärkeää muistaa, eikä lääkäri voi julkaista sosiaalisessa mediassa mitään sellaista informaatioita joissa potilas olisi tunnistettavissa.

Sosiaalinen media ei voi, eikä toivottavasti ikinä korvaakaan kokonaan kasvokkain annettua hoitoa ja ohjausta mutta se antaa kuitenkin merkittävästi lisää mahdollisuuksia jakaa terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää informaatiota. Fakta kuitenkin on että sosiaalinen media tavoittaa valtaosan väestöstämme vuoden jokaisena päivänän joten miksi emme hyödyntäisi sitä enemmän?

 

Päivi