Sosiaalinen median ja sen käyttö on arkipäivää ja erilaiset organisaatiot ja järjestöt ovatkin luoneet pelisääntöjä sen käyttämiselle.Kävin tutustumassa Suomen taitoluistelijaliiton sivuilla jossa on määritelty sosiaalisen median pelisäännöt. Liitto painottaa että lajia on tärkeää edustaa yhtä kunniakkaasti somessa kuin kaukalossakin. Ohjeet on tarkoitettu tukemaan erityisesti lapsia ja nuoria jotka käyttävät sosiaalista mediaa, hienoa! Niissä painotetaan kunniallista käytössä, kaikkien huomioon ottamista, totuuden mukaisuutta, käyttäjäasetuksiin perehtymistä ja esimerkiksi kriittisyyttä siihen mitä sosiaalisessa mediassa haluaa ja kannattaa muille jakaa.  

Työskentelen keskisuuressa organisaatiossa ja meille on myös laadittu pelisäännöt sosiaalisen median käytöstä. Kaikista tärkein sanoma on se, että muistamme edustavamme organisaatiota sosiaalisessa mediassa, mikäli olemme avoimesti kertoneet työpaikkamme. Asiallinen käytös, salassapitovelvollisuus, yksityisyyden kunnioittaminen ja yleinen järjen käyttö on niitä asioita joita ohjeistuksessamme painotetaan. Yleisesti ottaen organisaatiomme kuitenkin haluaa kannustaa työntekijöitä jakamaan, etsimään tietoa ja verkostoitumaan sosiaalisessa mediassa omalla persoonallisella tyylillään, kunhan pelisäännöt muistetaan pitää mielessä.  

Päivi